PROFIL SPOLEČNOSTI

Arteso s.r.o. je stavební společnost zabývající se prováděním zejména pozemních a průmyslových staveb.

Společnost Arteso se řadí mezi malé, ale prosperující české firmy s trvalým růstem své produkce, tržní hodnoty a úrovní řízení odpovídající standardům EU.

Společnost uplatňuje integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 aby, tak zajistila maximální jakost, ochrany životního prostředí
i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Na základě propracovaných postupů dosahuje Arteso vysoké efektivity
u všech svých činností.

Výsledky kvalitní práce, postavené na více než desetileté činnosti firmy,
jsou tím nejlepším potvrzením schopnosti úspěšně podnikat v dynamicky
se rozvíjejících tržních podmínkách v České republice.

Dlouhodobá finanční stabilita a majetkové zajištění společnosti je zárukou
pro současné i budoucí investory, partnery a zákazníky.

Arteso s.r.o. v současné době představuje komplexně vybavenou firmu
v oboru realizace staveb.

Její přednosti jsou především pružnost organizace, vysoká úroveň řešení technických a technologických problémů, schopnost kooperace s dalšími dodavateli, významnými investory a bankovními institucemi.

Strategie rozvoje společnosti byla již od počátku postavena na intenzivní
a profesionální obchodní politice zaměřené na vysoké kvalitě výsledného produktu (stavby) s ohledem na potřeby zákazníka.

Organizace práce je ve společnosti založena na otevřeném a pružném
systému na bázi cílů, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci
a informovanost všech zainteresovaných pracovníků.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Naše společnost se při své činnosti řídí následujícími principy.

Jakost chápeme jako plné pochopení a uspokojení požadavků, potřeb
a očekávání zákazníků.

Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel jakosti naší práce.

Pozitivní přístup, vysoká profesionalita, odborná úroveň, spolehlivost
a serióznost jsou základními pravidly vystupování zaměstnanců společnosti.

Trvalé udržení úspěšnosti firmy, posilování tradice a dobrého jména značky
je naším hlavní dlouhodobým cílem.

Dlouhodobé zkušenosti, odborné znalosti našich pracovníků, jejich odpovědný
a profesionální přístup k plnění všech pracovních úkolů na základě ISO 9001 jsou pro každého investora zárukou kvality.

Při dalším rozvoji naší společnosti chceme jít cestou uskutečňování našeho firemního hesla což značí, že při své práci chceme dbát na ARchitektonický vzhled stavby, při realizaci díla využívat nejmodernější TEchnologie, dbát
na staré tradice českého Stavitelství a v neposlední řadě být i poctivými Obchodníky.

tel: +420 416 810 130
Copyright ARTESO s.r.o. ©2010